Trykksaker

Trykksaker er noko ei kvar bedrift er avhengig av. Visittkort, konvolutter, brevark, og innhald til ringpermer er døme på merkantile trykksaker som ofte er ein del av den daglege drifta. Brosjyrer, annonser, julekort, DM’er og plakater er andre trykksaker som ofte vert brukt i kampanjar og tilbodsperioder. Eller for å skape oppmerksomheit mot spesielle produkt og tenester.

Viser alle 8 resultater